دوستان عزیزم سلام!

ما در این قسمت، به آموزش تمامی دروس کارشناسی روانشناسی می‌پردازیم. برای جامع و کاربردی بودن آموزش‌هایمان، در رابطه با برخی از دروس، از چندین کتاب به‌عنوان منبع استفاده خواهیم کرد که می‌توانید جداگانه از مطالب هر کتاب استفاده کنید. همچنین به‌منظور آسان‌تر شدن مطالعه و یادگیری بهتر، نکات مهم، پرسش‌هایی برای مرور، واژه‌‌های مهم و خلاصه‌ی فصل را برای هر فصل از کتاب می‌گنجانیم. شما می‌توانید با کلیک کردن بروی لینک هر درس، به صفحه‌ی مربوط به آن درس، هدایت ‌شده و از توضیحات و منابع مورد استفاده شده و آموزش آن درس مطلع شوید.

روانشناسی شخصیت

روانشناسی رشد

آسیب‌شناسی روانی

علوم اعصاب

آمار توصیفی و استنباطی

روانشناسی بالینی

زبان تخصصی روانشناسی